Bến Xe Cần Thơ Điện Thoại Lịch Trình Giờ Xuất Bến

Tìm nhanh xe Bến Xe Cần Thơ đi đến các tỉnhTìm khuyến mãi vé xe

Tìm xe Bến Xe Cần Thơ đi đến các khu vực

 • Bến Xe Cần Thơ Đi Các Tỉnh Miền Tây
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Sài Gòn và Các Tỉnh Đông Nam Bộ
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Các Tỉnh Tây Nguyên
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Hà Nội và Các Tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Các Tỉnh Đông Bắc Bộ
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Các Tỉnh Tây Bắc
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Các Tỉnh Bắc Trung Bộ
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Các Tỉnh Nam Trung Bộ
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Các Bến Xe Bus Cần Thơ

 • Bến Xe Khách Trung Tâm Thành Phố Cần Thơ

  Các Bến Xe Cần Thơ

  Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ
  91b Đường Nguyễn Văn Linh, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ
  Bến Xe Ô Môn Cần Thơ
  KV5 Quốc Lộ 91, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ
  Bến Xe Cờ Đỏ Cần Thơ
  ĐT919, TT. Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ
  Bến Xe Thốt Nốt Cần Thơ
  QL91, TT. Thốt Nốt, Thốt Nốt, Cần Thơ
  Bến Xe Tô Châu
  6 Hùng Vương, An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ


  Bến Xe Cần Thơ Đi Tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng

 • Bến Xe Cần Thơ Đi Hà Nội
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Hải Phòng
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bắc Ninh
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Hải Dương
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Hà Nam
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Hưng Yên
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Nam Định
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Ninh Bình
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Thái Bình
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Vĩnh Phúc
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Hà Nội

  Bến Xe Cần Thơ Đi Bến Xe Nước Ngầm

  Nhà xe Hà Loan
  Nhà Xe Hồng Huấn
  Nhà Xe Tâm Hồng

  Bến Xe Cần Thơ Đi Hải Phòng

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Hải Phòng
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Bắc Ninh

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Bắc Ninh
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Hải Dương

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Hải Dương
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Hà Nam

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Hà Nam
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:


  Bến Xe Cần Thơ Đi Hưng Yên

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Hưng Yên
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Nam Định

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Nam Định
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Ninh Bình

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Ninh Bình
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Thái Bình

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Thái Bình
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Vĩnh Phúc

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Vĩnh Phúc
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Đông Bắc Bộ

 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bắc Giang
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bắc Kạn
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Cao Bằng
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Hà Giang
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Lạng Sơn
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Lào Cai
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Phú Thọ
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Quảng Ninh
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Thái Nguyên
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Tuyên Quang
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Yên Bái

 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bắc Giang

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Bắc Giang
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Bắc Kạn

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Bắc Kạn
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Cao Bằng

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Cao Bằng
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Hà Giang

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Hà Giang
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Lạng Sơn

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Lạng Sơn
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Phú Thọ

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Phú Thọ
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Quảng Ninh

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Quảng Ninh
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Thái Nguyên

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Thái Nguyên
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Tuyên Quang

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Tuyên Quang
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Yên Bái

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Yên Bái
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Tây Bắc

 • Bến Xe Cần Thơ Đi Điện Biên
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Hòa Bình
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Lai Châu
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Sơn La
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Điện Biên

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp Điện Biên
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Hòa Bình

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Hòa Bình
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Lai Châu

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Lai Châu
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Sơn La

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Sơn La
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Các Tỉnh Bắc Trung Bộ

 • Bến Xe Cần Thơ Đi Hà Tĩnh
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Nghệ An
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Quảng Bình
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Quảng Trị
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Thanh Hóa
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Thừa Thiên Huế
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Hà Tĩnh

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Hà Tĩnh
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Nghệ An

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Nghệ An
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Quảng Bình

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp Quảng Bình
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Quảng Trị

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp Quảng Trị
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Thanh Hóa

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp Thanh Hóa
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Thừa Thiên Huế

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Huế
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Nam Trung Bộ

 • Bến Xe Cần Thơ Đi Đà Nẵng
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bình Định
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Khánh Hòa
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Phú Yên
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Quảng Nam
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Quảng Ngãi
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Đà Nẵng

  Bến Xe Cần Thơ Đi Bình Định

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Bình Định
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Khánh Hòa

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Khánh Hòa, Nha Trang
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Phú Yên

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Phú Yên
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Quảng Nam

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Quảng Nam
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Quảng Ngãi

  Thông tin các nhà xe đang cập nhật
  Cách đi khác : Bạn tìm xe Cần Thơ đi Sài Gòn đến Bến Xe Miền Đông sau đó từ Bến Xe Miền Đông đi tiếp đến Quảng Ngãi
  Quý nhà xe gửi đăng thông tin xe tới goicongay.xyz@gmail.com theo mẫu:
  Đơn vị vận Tải - Nhà Xe
  Điện thoại:
  Giờ khởi hành - xuất bến:
  Giá vé:

  Bến Xe Cần Thơ Đi Tây Nguyên

 • Bến Xe Cần Thơ Đi Đắk Lăk
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Đắk Nông
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Gia Lai
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Kon Tum
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Lâm Đồng
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Đắk Lăk

  Bến Xe Cần Thơ Đi Đắk Nông

  Bến Xe Cần Thơ Đi Gia Lai

  Bến Xe Cần Thơ Đi Kon Tum

  Bến Xe Cần Thơ Đi Lâm Đồng

  Bến Xe Cần Thơ Đi Các Tỉnh Đông Nam Bộ

 • Bến Xe Cần Thơ Đi Sài Gòn
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bình Dương
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bình Phước
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bình Thuận
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Đồng Nai
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Ninh Thuận
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Tây Ninh
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Sài Gòn

 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bến Xe Miền Tây
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bến Xe Miền Đông
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bến Xe Ngã Tư Ga
 • Xe Cần Thơ Đi Sài Gòn
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bến Xe Miền Tây

  Nhà Xe: XE KHÁCH THÀNH BƯỞI
  Tuyến xe Bến Xe Cần Thơ đi Bến Xe Miền Tây TPHCM
  Điện thoại:
  19006079
  02838306306
  02923872872
  02923699777
  020633727727
  Tiện ích: Xe Ghế Ngồi 45 chỗ, có điều hòa, nước uống
  Số chuyến: 41 chuyến/ngày
  Lịch xuất bến
  Bến Xe Cần Thơ đi:Chạy 24h cứ 30 phút 1 chuyến
  Đến Bến Xe Miền Tây: Chạy 24h cứ 30 phút 1 chuyến
  Thổng thời gian: 3h
  Giá vé ghế: 130.000 vnđ

  Nhà Xe: XE KHÁCH THÀNH BƯỞI
  Tuyến xe Bến Xe Hùng Vương Cần Thơ đi Bến Xe Miền Tây TPHCM
  Điện thoại:
  19006079
  02838306306
  02923872872
  02923699777
  020633727727
  Tiện ích: Xe Ghế Ngồi 45 chỗ, có điều hòa, nước uống
  Số chuyến: 41 chuyến/ngày
  Lịch xuất bến
  Bến Xe Hùng Vương Cần Thơ đi:Chạy 24h cứ 30 phút 1 chuyến(không có chuyến 2h30)
  Đến Bến Xe Miền Tây: Chạy 24h cứ 30 phút 1 chuyến(không có chuyến 2h30)
  Thổng thời gian: 3h30
  Giá vé ghế: 130.000 vnđ

  Nhà Xe: XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG
  Tuyến xe Cần Thơ đi Bến Xe Miền Tây TPHCM
  Điện thoại: 19006067 hoặc 02838386852 hay 02633585858
  Tiện ích: Xe Ghế Ngồi 45 chỗ, có điều hòa, nước uống
  Số chuyến: 20 chuyến/ngày
  Lịch xuất bến
  Bến Xe Hùng Vương đi:05h00 đến 00h00 mỗi h 1 chuyến
  Đến Bến Xe Miền Tây: 08h:00 đến 3h00 mỗi giờ một chuyến
  Thổng thời gian: 3h
  Giá vé ghế: 110.000 vnđ

  Nhà Xe: XE KHÁCH VĂN LANG
  Tuyến xe Thốt Nốt Cần Thơ đi Bến Xe Miền Tây TPHCM
  Điện thoại:02923852852 hoặc 02923646464
  19006079
  02838306306
  02923872872
  02923699777
  020633727727
  Tiện ích: Xe Ghế Ngồi 29 chỗ, có điều hòa, nước uống
  Số chuyến: 17 chuyến/ngày
  Lịch xuất bến
  Bến Xe Thốt Nốt Cần Thơ đi:từ Oh đến 4h chiều 1h một chuyến
  Đến Bến Xe Miền Tây: Từ 4h đến 20h cứ 1h 1 chuyến
  Thổng thời gian: 4h
  Giá vé ghế: 125.000 vnđ

  Nhà Xe: XE KHÁCH VŨ LINH
  Tuyến xe Cần Thơ đi Bến Xe Miền Tây TPHCM
  Điện thoại:
  0914494494
  02913551888
  02923610789
  Tiện ích: Xe Giường nằm 40 chỗ, có điều hòa, nước uống
  Số chuyến: 8 chuyến/ngày
  Lịch xuất bến
  Bến Xe Cần Thơ đi:07h00 11h30; 14h30; 15h30; 17h30; 18h00; 20h00; 21h30
  Đến Bến Xe Miền Tây: 10h00 14h30; 17h30; 18h30; 20h30; 21h00; 23h00; 00h30
  Thổng thời gian: 3h
  Giá vé ghế: 130.000 vnđ

  Nhà Xe: XE KHÁCH VIỆT HOÀNG
  Tuyến xe Cần Thơ đi Bến Xe Miền Tây TPHCM
  Điện thoại:02862773959
  Tiện ích: Xe Giường nằm 40 chỗ, có điều hòa, nước uống
  Số chuyến: 2 chuyến/ngày
  Lịch xuất bến
  Bến Xe Hùng Vương đi:02h00; 19h00
  Đến Bến Xe Miền Tây: 60h00 23h00
  Thổng thời gian: 4h
  Giá vé ghế: 120.000 vnđ

  Nhà Xe: CTY CP XDGTVT CẦN THƠ
  Tuyến xe Bến Xe Cờ Đỏ Cần Thơ đi Bến Xe Miền Tây TPHCM
  Điện thoại:02923832203 hoặc 0292380944 hoặc 0972885522
  Tiện ích: Xe ghế nghồi 45 chỗ, có điều hòa, nước uống
  Số chuyến: 2 chuyến/ngày
  Lịch xuất bến
  Bến Xe Cờ Đỏ đi:07h00; 10h00
  Đến Bến Xe Miền Tây: 11h00 14h00
  Thổng thời gian: 4h
  Giá vé ghế: 90.000 vnđ

  Bến Xe Cần Thơ Đi Bến Xe Miền Đông

  Bến Xe Cần Thơ Đi Bến Xe Ngã Tư Ga

  Nhà Xe: CTY CP XDGTVT CẦN THƠ
  Tuyến xe Bến Xe Cần Thơ đi Bến Xe Ngã Tư Ga TPHCM
  Điện thoại:02923832203 hoặc 0292380944 hoặc 0972885522
  Tiện ích: Xe ghế nghồi chỗ, có điều hòa, nước uống
  Số chuyến: 1 chuyến/ngày
  Lịch xuất bến
  Bến Xe Cần Thơ đi: 12h30
  Đến Bến Xe Ngã Tư Ga: 16h30
  Thổng thời gian: 4h
  Giá vé ghế: 90.000 vnđ

  Bến Xe Cần Thơ Đi Bà Rịa - Vũng Tàu

  Nhà Xe: XE KHÁCH PHƯƠNG DUNG
  Tuyến xe Bến Xe Cần Thơ đi Vũng Tàu
  Điện thoại: 0948388444 hoặc 0938068586
  Tiện ích: Ghế ngồi 30 chỗ, có điều hòa
  Lịch xuất bến
  Bến Xe Cần Thơ đi:
  Đến Bến Xe Vũng Tàu:
  Thổng thời gian: 5h
  Giá vé ghế: 150.000 vnđ

  Nhà Xe: XE KHÁCH PHƯƠNG DUNG
  Tuyến xe Bến Xe Cờ Đỏ Cần Thơ đi Vũng Tàu
  Điện thoại: 0948388444 hoặc 0938068586
  Tiện ích: Ghế ngồi 30 chỗ, có điều hòa
  Lịch xuất bến
  Bến Xe Cờ Đỏ đi:
  Đến Bến Xe Vũng Tàu:
  Thổng thời gian: 5h54 phút
  Giá vé ghế: 200.000 vnđ

  Nhà Xe: XE KHÁCH PHƯƠNG DUNG
  Tuyến xe Bến Xe Ô Môn Cần Thơ đi Vũng Tàu
  Điện thoại: 0948388444 hoặc 0938068586
  Tiện ích: Ghế ngồi 30 chỗ, có điều hòa
  Lịch xuất bến
  Bến Xe Ô Môn đi:
  Đến Bến Xe Vũng Tàu:
  Thổng thời gian: 5h
  Giá vé ghế: 150.000 vnđ

  Bến Xe Cần Thơ Đi Bình Dương

  Bến Xe Cần Thơ Đi Bình Phước

  Bến Xe Cần Thơ Đi Bình Thuận

  Bến Xe Cần Thơ Đi Đồng Nai

  Bến Xe Cần Thơ Đi Ninh Thuận

  Bến Xe Cần Thơ Đi Tây Ninh

  Bến Xe Cần Thơ Đi Các Tỉnh Miền Tây

 • Bến Xe Cần Thơ Đi An Giang
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bạc Liêu
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Bến Tre
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Cà Mau
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Đồng Tháp
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Hậu Giang
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Kiên Giang
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Long An
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Sóc Trăng
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Tiền Giang
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Trà Vinh
 • Bến Xe Cần Thơ Đi Vĩnh Long
 • Bến Xe Cần Thơ Đi An Giang

  Bến Xe Cần Thơ Đi Bạc Liêu

  Bến Xe Cần Thơ Đi Bến Tre

  Bến Xe Cần Thơ Đi Cà Mau

  Bến Xe Cần Thơ Đi Đồng Tháp

  Bến Xe Cần Thơ Đi Hậu Giang

  Bến Xe Cần Thơ Đi Kiên Giang

  Bến Xe Cần Thơ Đi Long An

  Bến Xe Cần Thơ Đi Sóc Trăng

  Bến Xe Cần Thơ Đi Tiền Giang

  Bến Xe Cần Thơ Đi Trà Vinh

  Bến Xe Cần Thơ Đi Vĩnh Long

  Bên Xe Cần Thơ Đi Các Bến Xe Bus Nội Thành Cần Thơ

  nút cuộn đầu trang

  Nhận xét