Xe Trà Vinh đi Sài Gòn về Bến Xe Miền Tây

Bến xe khách Trà Vinh

Danh sách nhà Xe Trà Vinh đi Sài Gòn về Bến Xe Miền Tây

Chi tiết thông tin số điện thoại các nhà xe chạy tuyến Trà Vinh lên Sài Gòn cập nhật 

Xe Trà Vinh đi Sài Gòn

Công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futa Buslines 028 38386852
Chiều đi: 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12H15, 13h, 14h, 15h15, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h15, 21h, 22h

Hợp tác xã vận tải liên tỉnh & du lịch Việt Thắng 028 38555834
Chiều đi: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 19h30

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy
Mua vé xe Thanh Thủy Bến Xe Trà Vinh đi Sài Gòn
Trạm Vé Trà Vinh: 02943858585, 02943767676
Trạm Hàng Trà Vinh: 02943858595

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Kim Hoàng 2100189088-011
Chiều đi: 9h10, 11h, 13h10, 22h10

Công ty cổ phần vận tải Trà Vinh 2100290426
Chiều đi: 7h, 8h20, 9h20, 10h20, 11h30 12h40, 14h00, 15h30, 17h30

Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Miền Tây 0301429265
Chiều đi: 6h30, 8h00, 12h30

Hợp tác xã vận tải du lịch dịch vụ Hữu Lộc 2200161128
Chiều đi: 7h45, 9h30, 11h10, 12h30, 14h00, 15h30, 17h30 (hoạt động cách ngày) - 18H45 (hoạt động ngày ngày)

Tiện ích nhanh Sài Gòn

Xe Trà Cú đi Sài Gòn

Hợp tác xã vận tải liên tỉnh & du lịch Việt Thắng 028 38555834

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy
Trạm Trà Cú: 02943676777
Địa Chỉ: TL914, TT. Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh

Hợp tác xã vận tải du lịch dịch vụ Hữu Lộc 2200161128

Xe Tiểu Cần đi Sài Gòn

Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Miền Tây 0301429265

Xe Duyên Hải đi Sài Gòn

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy
Trạm Duyên Hải: 02943832832, 02943833777
Địa Chỉ: Đường 19 tháng 5, Tx, Duyên Hải, Trà Vinh, Việt Nam

Hợp tác xã vận tải thủy bộ Tân Tiến 1700526054

Xe Cầu Ngang đi Sài Gòn

Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thủy
Trạm Cầu Ngang: 02943825777
Địa Chỉ: 358, Khóm Minh Thuận A, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Kim Hoàng 2100189088-011

Hợp tác xã vận tải du lịch dịch vụ Hữu Lộc 2200161128

Xe Cầu Kè đi Sài Gòn

Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Miền Tây 0301429265

Hợp tác xã xe khách liên tỉnh du lịch & dịch vụ Thống Nhất 0301401069

Hợp tác xã vận tải Trà Vinh 2100338854

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Kim Hoàng 2100189088-011

Hợp tác xã vận tải liên tỉnh & du lịch Việt Thắng 028 38555834
Bến Xe Miền Đông


nút cuộn đầu trang

Nhận xét