Xe Huệ Nghĩa Châu Đốc Đi Sài Gòn

Xe Huệ Nghĩa Châu Đốc Sài Gòn Bến Xe Miền Tây

Số điện thoại xe Huệ Nghĩa Châu Đốc Đi Sài Gòn

Chiều Châu Đốc đi Sài Gòn: 1900636599 (An Giang Hà Tiên đi Sài Gòn Bình Dương)
Sài Gòn di Châu Đốc: 1900636497
Loại xe: Giường nằm 46 chỗ
Tiện nghi Wifi, Nước uống, Khăn lạnh
Xe Huệ Nghĩa là một nhà xe tập trung chạy chuyên tuyến Hà Tiên An Giang Sài Gòn Bình Dương

Tiện Ích Nhanh ở Sài Gòn

Xe Huệ Nghĩa Châu Đốc Đi Sài Gòn lúc 07:00

Giờ khởi hành: 07:00, 8h, 20h30, 21h30
Giờ đến: 13:30...
Thời gian chạy: 6h30′
Điểm khởi hành: VP Long Bình
Điểm đến: Vp Hồ Chí Minh

Xe Huệ Nghĩa Châu Đốc Đi Sài Gòn lúc 07:15

Giờ khởi hành: 07:15, 18h45, 21h15, 22h15 
Giờ đến: 13:05...
Thời gian chạy: 5h50′
Điểm khởi hành: TT Chi Lăng
Điểm đến: Vp Hồ Chí Minh

Xe Huệ Nghĩa Châu Đốc Đi Sài Gòn lúc 08:00

Giờ khởi hành: 08:00
Giờ đến: 15:00
Thời gian chạy: 7h’
Điểm khởi hành: TT Óc Eo
Điểm đến: Vp Hồ Chí Minh

Xe Huệ Nghĩa Châu Đốc Đi Sài Gòn lúc 20:00

Giờ khởi hành: 20:00
Giờ đến: 03:00
Thời gian chạy: 7h’
Điểm khởi hành: TT Óc Eo
Điểm đến: Vp Hồ Chí Minh

Thêm các tuyến từ: TT An Phú, Núi Sập, Vp Châu Đốc, Vp Long Xuyên, Châu Thành, An Hoà.

Xe Huệ Nghĩa Châu Đốc Sài Gòn về qua Bến Xe Miền Tây và bến xe Huệ Nghĩa ở 11 Lê Đại Hành, Phương 4, Quận 11, TP. HCM


nút cuộn đầu trang

Nhận xét