Xe Ninh Bình Đà Nẵng

Danh sách Xe Ninh Bình Đà Nẵng

Bến Xe Đà Nẵng

Nhà Xe Phương Trang

Liên hệ; ​19006067 - 0838386852 - 0633585858
2 chuyến/ngày
Xuất phát Bến xe Ninh Bình
Giờ đi: 13h
Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng
Giờ đến: 3:50
Tổng thời gian: 16h 15'

nút cuộn đầu trang

Nhận xét