Bến Xe Ngã Tư Ga về Quảng Bình Nhà Xe Trung Nam

Bến Xe Ngã Tư Ga về Quảng Bình
Bến Xe Ngã Từ Ga đi Bến Xe Ba Đồn
Nhà Xe: HTX XK Trung Nam
Giá vé ghế: 675,000 vnđ 
Lịch xuất bến Ngã Tư Ga:6h00 các ngày 06,16,26 Âm lịch
Điện thoại:0903814739

Nhận xét